7psk

-nowości z branży-

Kto wynalazł komputer?

www.asteriksiobeliks.pl Klienci coraz częściej decydują się na nowe kino domowe z zestawem głośników 7.1

Wiele zdobyczy nowoczesnej technologii, które dziś w dużej mierze służą rozrywce, początkowo było przeznaczone do bardziej skomplikowanych i znaczących działań. Potrzeba, która jak głosi przysłowie, jest matką wynalazków, popychała ludzi w kierunku coraz to nowych odkryć.

Z czasem jednak to rozwój technologii pozwalał na ich popularyzację i upowszechnienie. Jednym z takich przełomowych wynalazków, dziś znanych na całym świecie, był komputer.

Zajmujący ogromną powierzchnię, niemal w niczym nie przypominał zminimalizowanych konstrukcji, które znamy współcześnie. Został skonstruowany przez Edwarda Robertsa, prezesa amerykańskiej firmy MITS.

Jego głównym przeznaczeniem było służenie celom wojskowym. Co ciekawe, rozważając w szkole historię najważniejszych wynalazków, niewiele wspomina się o komputerach, które współcześnie mają tak ogromny wpływ na nasze życie.

Warto jednak zapoznać się z historią tego niesamowitego wytworu ludzkiej wyobraźni, by zrozumieć, jak bardzo nauka i technika idzie na przód wraz z biegiem czasu.